Temps de Matances a Mallorca

El porc ha tingut i encara té molta d’importància en el món rural, la seva carn salada (ossos i xulla) o bé transformada en embotits com la sobrassada, botifarrons, camaiot i blanquets entre d’altres. Ha estat gairebé l’única carn que han menjat els pagesos durant molt de temps al llarg de l’any. No és estrany, que tingui una importància rellevant dins la gastronomia mallorquina. Les matances són un esdeveniment important dins el calendari pagès de l’hivern. Aquest dia es reuneixen les famílies per fer-ne una festa, de la matança del porc. La major part de la seva carn es destina a l’elaboració d’embotits, però se n’aprofita absolutament tot. En haver acabat les feines es fa una menjada abundant on no falta res. Antigament la festa s’allargava amb música i balls, costum que s’ha perdut amb les noves formes d’esbarjo. Aquesta tradició es manté viva, i són moltes les famílies que sense treballar al camp engreixen un porc al llarg de l’any, o bé el compren amb la finalitat de fer-ne matances. D’aquesta manera se n’obtenen uns embotits de major qualitat als que podem trobar als comerços, sobretot la sobrassada que serà consumida durant tot l’any. Difícilment es mantindrà molt de temps aquesta tradició, a mesura que la gent que visqué aquella Mallorca rural, d’abans del desenvolupament turístic dels anys 60 ens vagui deixant, s’anirà perdent. L’alimentació actual, on la carn fresca n’és un component bàsic ha llevat molta d’importància als embotits com a font proteïnica de la nostra dieta. A més, les noves generacions s’han educat majoritàriament deslligades del camp i les seves feines.

El porc de raça mallorquina és de color negre, de tonalitat clara o gris pissarra. Aquesta pigmentació correspon a la situació geogràfica i el fa més resistent a l’acció dels raigs solars. No obstant, la seva presència és minoritària respecte al porc blanc, i va lligada a l’elaboració d’embotits de qualitat.